اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 47
تعداد پذیرش 12
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 1294
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 481
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
درصد پذیرش 26 %