دوفصلنامه مطالعات حکمت عملی

 

 با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS) 
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات بله (با ذکر منبع) 
 • زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و  انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حکمت- فلسفه 
 • نوع مجله
 • رتبه: 
 •  دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله (با ذکر منبع)
 • نمایه شده: 
 • هزینه ارسال مقاله: 
 • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:  حداقل 5 هفته
 • اجازه‌نامه مشترکات خلاقانه: ارجاع + بدون اشتقاق
 • -Creative Commons license‎BY-NC
 • ایمیل مجله:  practicalwisdomresearch@irip.ac.ir

ابر واژگان